Functionele Optometrie Kim Rooms


Wat is functionele optometrie?

de covertest om de oogsamenwerking te testen

Functionele optometrie, ook wel ontwikkelingsoptometrie genoemd, is de wetenschap van het zien en alle functies die hiermee te maken hebben. Functionele optometrie beschouwt het zien als een leerproces en gaat daarbij verder dan het klassieke model, waar vooral de gezichtsscherpte wordt nagegaan.

Een functioneel optometrische evaluatie bestaat uit een meting van de visuele vaardigheden (oogbewegingen, scherpstelling, oogsamenwerking), en kan naargelang de problematiek aangevuld worden met een ontwikkelingsoptometrisch onderzoek.

het oefenen van dieptezicht

Aan de hand van deze metingen probeert de functioneel optometrist te begrijpen hoe iemand ziet en hoeveel energie het zien kost. Vermits 80% van de door de mens opgenomen informatie van visuele oorsprong is, wordt het belang van efficiƫnt zien al snel duidelijk.

Visuele problemen kunnen onder andere het resultaat zijn van omgevingsdruk. Wanneer er sprake is van visuele stress, is de omgevingsdruk groter dan hetgeen het visuele systeem aankan. Dit kan enerzijds leiden tot adaptaties zoals bijvoorbeeld bijziendheid. Anderzijds kunnen allerlei klachten de kop op steken, zoals hoofpijn, visuele vermoeidheid, branderige ogen...

de cheiroscoop

Ook al is het zicht 10/10, toch kunnen andere factoren in het visuele systeem leiden tot een oncomfortabel zien. Functionele optometrie pakt deze factoren aan en gaat op zoek naar visueel comfort in combinatie met visuele efficiƫntie.

info Functionele Optometrie Kim Rooms