Functionele Optometrie Kim Rooms

Behandeling

Tijdens de functioneel optometrische evaluatie worden visuele factoren opgespoord die de klachten kunnen verklaren. In functie van de problematiek wordt een aangepast handelingsplan samengesteld.

Dit handelingsplan kan bestaan uit een aangepast brilvoorschrift, adviezen rond visuele hygiëne en visuele training.

een brilcorrectie kan beter zicht geven

Bril

Wanneer een bril wordt voorgeschreven, zijn de glazen in functie van het hoogste visueel comfort en rendement en het minste energieverlies voor het opnemen en verwerken van visuele informatie.

een goede houding tijdens nabijwerk is een belangrijk onderdeel van visuele hygiëne

Visuele hygiëne

Voor kinderen en volwassenen met visuele stress en bijziendheid is visuele hygiëne een zeer belangrijk element. Er worden adviezen gegeven omtrent de werkhouding, ergonomie tijdens nabijwerk, verlichting, rustpauzes, vrijetijdsbesteding, het dragen van de bril...

visuele training

Visuele training

In de trainingssessies worden oefeningen gegeven om de visuele vaardigheden te optimaliseren. Er wordt gestreefd naar een wijziging in de manier waarop iemand visuele informatie verwerkt. Deze trainingssessies vinden naargelang het probleem wekelijks of tweewekelijks plaats. Daarnaast is elke dag een kwartiertje thuis oefenen noodzakelijk. Het nodige materiaal voor deze thuisoefeningen wordt meegegeven.

info Functionele Optometrie Kim Rooms