Functionele Optometrie Kim Rooms


Onderzoek

de foropter

Visueel-technisch onderzoek

Tijdens het visueel-technisch onderzoek wordt de gezichtsscherpte geëvalueerd en de refractieafwijking nagegaan. Deze stappen kunnen enigszins vergeleken worden met de klassieke optometrie, maar voor een eventueel brilvoorschrift wordt meer gestreefd naar comfort en efficiëntie in plaats van een zicht van 10/10.

Ook de oogbewegingen worden geëvalueerd tijdens het visueel-technisch onderzoek. De oogbewegingen hebben als doel om in zo weinig mogelijk tijd (zonder het lichaam te hoeven bewegen) en met zo weinig mogelijk energie zo veel mogelijk informatie op te nemen.

Een ander onderdeel van het visueel-technisch onderzoek is de accommodatie of scherpstelling. Belangrijk is de flexibiliteit waarmee de accommodatie verloopt, die verantwoordelijk is voor een comfortabel afwisselend veraf en nabij kijken. Ook de uithouding van de scherpstelling is van groot belang, die bepaalt hoe vermoeiend een poos aanhoudend nabijwerk is.

Een laatste basisfunctie die in het visueel-technisch onderzoek aan bod komt, is de binoculariteit of de oogsamenwerking. De oogsamenwerking geeft ons informatie over afstanden en grootte. Het samensmelten van de informatie van beide ogen tot één beeld in de hersenen, dit is fusie, is van groot belang. Voor een goed dieptezicht is goede fusie noodzakelijk.

Wanneer er een tekort is in één van deze vaardigheden, moet dit tekort op één of andere manier gecompenseerd worden. Naargelang de aard van het probleem schiet een ander compensatiemechanisme in gang. Deze compensatiemechanismen vergen veel energie, waardoor de verwerking van visuele informatie niet optimaal verloopt.

divided formboard

Ontwikkelingsonderzoek

Bij kinderen met leermoeilijkheden wordt een optometrisch ontwikkelingsonderzoek afgenomen. Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht in welk stadium van het leren zien een kind zich bevindt en of aan de visuele leervoorwaarden (de visuele vaardigheden die verwacht worden voor een kind van die bepaalde leeftijd) wordt voldaan. Met behulp van een reeks tests wordt een idee verkregen van hoe de visuele informatieverwerking bij iemand verloopt.

Tijdens een ontwikkelingsoptometrisch onderzoek worden onder andere de lateralisatie, visuomotoriek, de perceptuele ontwikkeling en de visueelruimtelijke ontwikkeling onderzocht.

Al deze onderdelen dragen bij tot een geheel beeld van de informatieverwerking van een kind. Indien op bepaalde onderdelen een achterstand opgemerkt wordt, kan de ontwikkeling met behulp van functioneel optometrische training gestimuleerd worden.

Functioneel optometristen zijn geen oogartsen.
Voor oogziekten neem je best contact op met je oogarts.
Bij twijfel zal onmiddellijk doorverwezen worden naar een oogarts.
info Functionele Optometrie Kim Rooms