OPTOMETRISCH ONDERZOEK

Een functioneel optometrische evaluatie bestaat steeds uit een visueel-technisch onderzoek en kan naargelang de problematiek verder aangevuld worden.


Functioneel optometristen zijn geen oogartsen. Voor oogziekten neem je contact op met je oogarts.


Bij kinderen en jongeren tot 16 jaar kan een optometrisch onderzoek enkel plaatsvinden na onderzoek door en op voorschrift van een oogarts, die de aanwezigheid van een pathologie uitsluit.

Heb je nog geen vaste oogarts? Neem gerust contact op met me.

VISUEEL-TECHNISCH ONDERZOEK

Gezichtsscherpte en brekingsfout


Tijdens het visueel-technisch onderzoek wordt nagegaan of er een brekingsfout aanwezig is. Deze stap kan enigszins vergeleken worden met de klassieke optometrie, maar voor een eventueel brilvoorschrift wordt meer gestreefd naar comfort en efficiëntie in plaats van een zicht van 10/10.

Oogbewegingen


Ook de oogbewegingen worden geëvalueerd tijdens het visueel-technisch onderzoek. De oogbewegingen hebben als doel om zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk energie (zonder het lichaam te hoeven bewegen) zo veel mogelijk informatie op te nemen.

Scherpstelling


Een ander onderdeel van het visueel-technisch onderzoek is de accommodatie of scherpstelling.

Belangrijk is de flexibiliteit waarmee de accommodatie verloopt, want deze is verantwoordelijk om op een comfortabele manier afwisselend veraf en dichtbij te kijken.

Ook de uithouding van de scherpstelling is van groot belang. De uithouding bepaalt hoe vermoeiend een langere tijd aanhoudend nabijwerk is.

Oogsamenwerking


Een laatste basisfunctie die in het visueel-technisch onderzoek aan bod komt is de binoculariteit of oogsamenwerking. De oogsamenwerking geeft ons onder andere informatie over afstanden en grootte. Fusie, dit is het samensmelten van de informatie van beide ogen tot één beeld in de hersenen, is van groot belang om tot dieptezicht te komen.

ONTWIKKELINGSOPTOMETRISCH ONDERZOEK

Bij kinderen met leermoeilijkheden wordt een optometrisch ontwikkelingsonderzoek afgenomen. Met behulp van een reeks tests wordt bepaald hoe de visuele informatieverwerking verloopt.


Tijdens een ontwikkelingsoptometrisch onderzoek worden onder andere de visuomotoriek, perceptuele vaardigheden en visueelruimtelijke oriëntatie onderzocht.


Deze vaardigheden zijn belangrijk bij het leren lezen, rekenen, studeren…


Kortom: als de verwerking van visuele informatie niet goed verloopt, zal dit een impact hebben op de schoolse vaardigheden.

OVERIGE ONDERZOEKEN

In het visueel-technisch en het ontwikkelingsoptometrisch onderzoek worden de visuele vaardigheden getest. Er zijn echter nog zaken die een invloed hebben op het visuele systeem en de visuele informatieverwerking. We kunnen de ogen nu eenmaal niet los zien van het lichaam.


De voorbije jaren heb ik mijn horizonten verruimd. Bij bepaalde problematieken wordt het optometrisch onderzoek aangevuld met het testen van primaire reflexen. Ik werk hierbij volgens de Masgutova methode (MNRI). 


Bij problemen zoals niet-aangeboren hersenletsels en oogsamenwerkingsproblemen maak ik ook vaak gebruik van syntonics (lichttherapie). Hieraan gaat uiteraard een testing vooraf. Het effect van de behandeling wordt ook opgevolgd d.m.v. testing van bijvoorbeeld de kleurvelden.