BEHANDELING

Tijdens de functioneel optometrische evaluatie worden visuele factoren opgespoord die de klachten kunnen verklaren. In functie van de problematiek wordt een aangepast handelingsplan samengesteld.


Dit handelingsplan kan bestaan uit:

Een brilvoorschrift

Visuele hygiëne

Visuele training

Syntonics

Reflexintegratie

Een brilvoorschrift

Een goede gezichtsscherpte is uiteraard belangrijk, maar is zeker niet het enige criterium. Wanneer een bril wordt voorgeschreven, zijn de glazen in functie van het hoogste visueel comfort en rendement.

Visuele hygiëne

Voor kinderen en volwassenen met visuele stress en bijziendheid is visuele hygiëne een zeer belangrijk element.


Er worden adviezen gegeven omtrent de werkhouding, ergonomie tijdens nabijwerk, verlichting, rustpauzes, vrijetijdsbesteding, het dragen van de bril...

Visuele training

In de trainingssessies worden oefeningen gegeven om de visuele vaardigheden te optimaliseren. Er wordt gestreefd naar een wijziging in de manier waarop iemand visuele informatie verwerkt. Deze trainingssessies vinden naargelang het probleem wekelijks of om de 2 weken plaats.

Daarnaast is elke dag 10 minuutjes thuis oefenen noodzakelijk. Het nodige materiaal voor deze thuisoefeningen wordt meegegeven.


Visuele training bied ik momenteel enkel aan in Nederland (Jasperse Praktijkencentrum in Vlissingen).

Syntonics

Bij syntonics gebruiken we licht om het autonome zenuwstel te bereiken. Het autonome zenuwstelsel regelt onder andere je ademhaling en hartslag, maar ook je pupilgrootte, scherpstelling en oogsamenwerking.


Elke kleur heeft een bepaalde golflengte. Deze golflengte beïnvloedt je autonome zenuwstelsel. Zo kunnen we d.m.v. licht het zenuwstelsel meer tot rust laten komen en het sympatisch en het parasympathisch zenuwstelsel meer in balans brengen.


Mijn ervaring is dat mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, na een hersenschudding of whiplash, mensen met oogsamenwerkingsproblemen en kinderen met een lui oog en/of scheelzien veel baat kunnen hebben bij een behandeling met syntonics. Vaak merken mensen ook op andere gebieden verbetering op, bijvoorbeeld dat ze een betere nachtrust ervaren.

Meestal gebeurt syntonics in combinatie met visuele training.

Reflexintegratie

Bij de geboorte beschikken we over enkele primaire reflexen. Deze aangeboren bewegingen ontwikkelen zich al in de baarmoeder. Ze helpen de baby eerst en vooral bij de geboorte. Daarna zijn ze belangrijk om te overleven. Ze zijn echter ook noodzakelijk voor de ontwikkeling, zowel op motorisch, sociaal-emotioneel als cognitief vlak.


Deze reflexen ontwikkelen zich steeds meer naar doelgerichte bewegingen: ze worden geïntegreerd. Het kan echter zijn dat deze integratie niet zo vlot verloopt. Dit zien we vaak als er problemen waren tijdens de zwangerschap, bevalling en/of na de geboorte. Ook op latere leeftijd kunnen primaire reflexen opnieuw actief worden door een trauma, ongeluk, stress of ziekte.


Niet goed geïntegreerde primaire reflexen kunnen leiden tot bijvoorbeeld een vertraging in de ontwikkeling, leermoeilijkheden, concentratiemoeilijkheden, (faal)angst, stress… Actieve primaire reflexen hebben ook een negatieve impact op het waarnemingsvermogen, de visuele informatieverwerking, oog-handcoördinatie en het evenwicht.


Als optometrist richt ik me vooral op de primaire reflexen die een belangrijke invloed hebben op het zien en het leren. Het integreren van primaire reflexen gebeurt vaak door bewegingsoefeningen. Het uitvoeren van deze bewegingsoefeningen geeft dus een boost aan je visueel systeem en je visuele informatieverwerking.

PUBLICATIE

In maart 2024 werd mijn masterthesis gepubliceerd in het gerenommeerde internationale tijdschrift Optometry and Visual Performance.

Via deze link kan je het volledige artikel lezen: 


https://www.oepf.org/wp-content/uploads/2021/01/OVP-12-1.-Rooms.pdf?fbclid=IwAR1jmGOdtUymNuy3qafBHfFbTceZpOOGhvkeiVF3kJkZuaztMlp5AfmsDyo_aem_AccqNMugy8hyydhdh1yKtyLfu1wSmPoaaJfRivKnZtbjISafLFB-aX4aRKlIHp_qyVmf9fZh_YHpJwcAIiuTeFH0